Nota legal web S.C.E. de Llobera
Accés i Utilització
L'accés a la web de S.C. Llobera és de caràcter gratuït encara que per a la utilització de certs serveis pugui ser necessària una subscripció o registre de l'usuari. L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret el seu nom d'usuari i contrasenya per accedir a aquests serveis. L'usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització del servei per terceres persones que accedeixen amb la seva clau d'accés de manera no autoritzada i fraudulenta.
S.C. Llobera li autoritza a veure i obtenir els materials continguts en el seu lloc web, exclusivament per a ús personal, no comercial, i a condició que es mantinguin en qualsevol còpia dels materials totes les llegendes de drets d'autor o propietat que es contenen en els materials originals. No es permet la modificació dels materials d'aquesta web de cap manera, o la reproducció, exhibició pública, presentació o distribució o qualsevol altra utilització dels mateixos per a alguna finalitat comercial o pública, tret que S.C. Llobera, així li autoritzi prèviament per escrit. A l'efecte d'aquestes Condicions, està prohibit qualsevol ús d'aquests materials en qualsevol altra web o en un entorn informàtic en xarxa, qualsevol que fos la seva finalitat. Qualsevol mal ús dels continguts d'aquesta web pot violar la normativa sobre drets d'autor, marques i altres regulacions. S.C. Llobera, es reserva el dret a cessar, denegar o retirar l'accés total o a qualsevol dels serveis en qualsevol moment. També es reserva el dret per suprimir qualsevol dels comptes que es tinguin obertes en la web, amb o sense causa, de manera immediata i sense preavís.

Dades Personals
S.C. Llobera es preocupa per la privadesa de les seves dades personals. Si ens facilita informació personal, la inclourem en els nostres registres i podrà gaudir de diversos serveis exclusius, així com l'enviament d'informació als altres continguts on així siguin requerits. Utilitzem la informació que vostè ens proveeix per donar una millor qualitat de continguts.
S.C. Llobera no vendrà o llogarà a tercers les seves dades de caràcter personal. Li donem total accés a la seva informació, amb un accés online a les dades facilitades en registrar-se en nostre assetjo web, de manera que pugui procedir fàcilment a la revisió, actualització o supressió dels mateixos en nostre assetjo web. Així mateix, a fi de protegir la seva privadesa i seguretat, implementem mesures raonables per verificar la seva identitat abans de permetre-li l'accés o la correcció de les seves dades.

Responsabilitat
Els continguts de S.C. Llobera són propietat nostra i en algunes seccions dels propis usuaris del nostre servei. En aquestes últimes seccions, les dades mostrades i la veracitat dels mateixos són responsabilitat directa de l'usuari que els publica o envia. S.C. Llobera no és responsable del contingut d'aquests missatges o articles, i es reserva el dret de retirar els que no crea adequats.

Enllaços a altres Webs
Les connexions d'aquesta web a pàgines web de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'usuari. En cas d'utilitzar aquestes connexions S.C. Llobera  no ha revisat totes les pàgines Web de tercers, i no controla ni és responsable de les mateixes o del seu contingut. En conseqüència, S.C. Llobera no recolza ni fa declaració alguna respecte a aquestes pàgines Web, o qualsevol informació, programari o altres productes o materials que es trobin en les mateixes, o qualsevol resultat que pugui aconseguir-se mitjançant la seva utilització. L'usuari serà l'únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol de les pàgines Web de tercers connectats a aquesta Pàgina.

Anuncis Classificats
Els anuncis classificats de S.C. Llobera són gratuïts per a socis. No es permet afegir cap anunci de cap producte a professionals o empreses dels sectors de les categories exposades en la nostra web. De voler posar-ho, s'hauran de posar en contacte amb S.C. Llobera.