inici la societat galeria situació contacte
     Normes internes i Documents

INFORMACIÓ

 

REGLAMENT DE REGIM INTERN

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITATS

Prohibicions, obligacions i recomanacions

Bons consells

 

 

Cessió temporal d' armes  

Sol·licitud valoració trofeu

 Autorització paterna 

 

 Transferència d'armes 

 

 

DOCUMENTACIÓ DEL CAÇADOR
Tot caçador, necessita acreditar la seva personalitat i la identificació de l'arma que porta.

 Els documents que obligatòriament ha d’aportar en exercici de la caça són els següents:

1.-Permís d’armes.
2.-Guia de pertinença de l’arma.
3.-Llicència de caça.
4.-Segur obligatori de caça.
5.-Targeta de soci.
6.-Document Nacional d’identitat.

 

 

 

 

  comunicats

  ordre de vedes

  normativa

  noticies

  seguretat

  el temps

  risc incendis

  caceres

 

ENLLAÇOS

  Federació Catalana

  Federació Lleida

 

 
 
 
 
 
 
           
           
 

 © 2013-17 scllobera.org  :: Nota legal :: Creació i disseny antoniocaro.net